LG전자 J813S35ER 얼음정수기 냉장고 (양문형)_


정상가
57,900
LG렌탈센터가
47,900

전체용량
804ℓ
크기(WxHxD)
912 x 1,790 x 927mm
패턴
퓨어(무광)
방문주기
912 x 1,790 x 927mm
무게
148kg
안전인증번호
HM07003-20104

배송비
무료배송

약정 기간

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

월 렌탈료 47,900원 47,900원 (84개월 약정)
월 렌탈료 47,900원 57,900원 (36개월 약정)

총 상품금액 (수량) : 0(0개)

LG렌탈센터 누적고객

24,889

실시간 접수현황

 • NEW박** (01*-****-9553)
 • NEW정** (01*-****-3917)
 • NEW이** (01*-****-3927)
 • NEW김** (01*-****-3150)
 • NEW최** (01*-****-8046)
 • NEW이** (01*-****-2283)
 • NEW장** (01*-****-0987)
 • NEW김** (01*-****-4994)
 • NEW김** (01*-****-2257)
 • NEW박** (01*-****-7962)
 • NEW문** (01*-****-8607)
 • NEW최** (01*-****-4244)
 • NEW이** (01*-****-3198)
 • NEW최** (01*-****-3094)
 • NEW박** (01*-****-1039)
 • NEW김** (01*-****-0390)
 • NEW최** (01*-****-8829)
 • NEW장** (01*-****-6105)
 • NEW김** (01*-****-1103)
 • NEW이** (01*-****-5953)
상품 상세정보 고객 상품평

공식판매점 배너 케어솔루션 서비스영상
1순위USP
안심하고
NCSI
단품프로모션배너+결합

lg상세
lg상세

LG전자 J813S35ER 얼음정수기 냉장고 (양문형)

자동발급카드 제휴카드 렌탈닷컴ending
상품 상세정보 고객 상품평