LG전자 WD303AP 퓨리케어 상하좌우 냉정수기


정상가
33,900
LG렌탈센터가
25,900

정수방식
직수
필터
프리카본블럭필터 플러스/UF복합필터
직수방식
정수 / 냉수 (순간냉각)
크기(WxHxD)
170x399x520 ㎜
색상
샤이니로즈
무게
8.7kg
방문주기
3개월
정수기 형태
데스크형
안전인증번호
SM07005-19010B

배송비
무료배송

총 상품금액 (수량) : 0(0개)

LG렌탈센터 누적고객

24,889

실시간 접수현황

 • NEW박** (01*-****-9553)
 • NEW정** (01*-****-3917)
 • NEW이** (01*-****-3927)
 • NEW김** (01*-****-3150)
 • NEW최** (01*-****-8046)
 • NEW이** (01*-****-2283)
 • NEW장** (01*-****-0987)
 • NEW김** (01*-****-4994)
 • NEW김** (01*-****-2257)
 • NEW박** (01*-****-7962)
 • NEW문** (01*-****-8607)
 • NEW최** (01*-****-4244)
 • NEW이** (01*-****-3198)
 • NEW최** (01*-****-3094)
 • NEW박** (01*-****-1039)
 • NEW김** (01*-****-0390)
 • NEW최** (01*-****-8829)
 • NEW장** (01*-****-6105)
 • NEW김** (01*-****-1103)
 • NEW이** (01*-****-5953)
상품 상세정보 고객 상품평

정수기탑이미지
lg상세

  

LG전자 WD303AP 퓨리케어 상하좌우 냉정수기

제휴카드 안심하고
안심하고
NCSI
상품 상세정보 고객 상품평